INFOLINIA: 884019773

sklep@idea-prints.pl

Regulamin

§1. Postanowienia ogólne
 
Właścicielem sklepu "idea-prints.pl " jest Firma " IdeaPrints" (zwana dalej
Sklepem), mieszcząca się pod adresem:
ulica: Kaczyna 48
miasto: Chocznia
NIP: 5512623422
REGON: 363251413
 
§2. Przyjmowanie i realizacja zamówień
 
1.Zamówienia od Klientów przyjmowane są na stronie internetowej Sklepu.
2.Klientem Sklepu może być osoba fizyczna posiadająca pełną lub
ograniczoną zdolność do czynności prawnych oraz osoba prawna.
3.Warunkiem technicznym wymaganym do korzystania z usług jest dostęp
przez Klienta do komputera, przeglądarki internetowej oraz Internetu.
4.Do realizacji zamówienia niezbędne jest podanie przez Klienta poprawnego
adresu dostawy, numeru telefonu oraz adresu email.
5.Przyjęcie zamówienia do realizacji rozpoczyna się z chwilą wpływu środków
na konto Sklepu (dot. zamówień płatnych przelewem) lub w momencie
wysłania płatności za pośrednictwem serwisu Przelewy24.
6.Sklep może odstąpić od realizacji zamówienia jeśli wpłata nie nastąpi
w ciągu 10 dni od daty złożenia zamówienia przez Klienta.
7.Zamówione produkty są dostarczane do Klientów Sklepu za pośrednictwem
firmy kurierskiej pod adres wskazany w zamówieniu.
8.Koszty wynikłe z podania błędnych danych adresowych ponosi Klient.
 
§3. Czas dostawy
 
1.Jest to czas, który upływa od przyjęcia zamówienia do momentu przekazania
paczki Kurierowi.
2.Czas jest podawany w dniach roboczych.
 
§4. Płatności
 
1.Ceny wszystkie produktów znajdujących się w ofercie Sklepu są wyrażone w
złotych polskich wraz z podatkiem VAT.
2.Za zamówione produkty Klient płaci przelewem z góry lub karta kredytową.
3.Dane dotyczące karty kredytowej są szyfrowane protokołem SSL i
odczytywane bezpośrednio tylko przez operatora kart kredytowych.
4.Koszty dostawy są uwzględnione na rachunku w cenach towarów.
5.Sklep nie wystawia faktur VAT.
 
§5. Reklamacje
 
1.W przypadku stwierdzenia niezgodności towaru z umową Klientowi
przysługuje prawo do złożenia reklamacji w Sklepie.
2.W takim przypadku Klient powinien odesłać towar na adres Sklepu:
IdeaPrints
Kaczyna 48
34123
Chocznia
3.Ze względu na różne charakterystyki wyświetlania obrazu przez monitory
komputerowe, różnice między kolorem widzianym na ekranie a rzeczywistym
kolorem wyrobu nie może stanowić podstawy do reklamacji.
4.Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
5.Czas rozpatrzenia reklamacji wynosi 7 dni roboczych od momentu
otrzymania przesyłki.
6.Po uznaniu reklamacji Klient ma prawo do otrzymania zwrotu pieniędzy lub
wymiany produktu na pełnowartościowy.
7.Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep zwróci wszystkie koszty
związane z odesłaniem wadliwego produktu przez Klienta.
8.Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt
nosi znamiona uszkodzenia zewnętrznego. Przed odebraniem przesyłki Klient
powinien sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W
takim przypadku należy sporządzić protokół szkody oraz skontaktować się ze
Sklepem.
9.Przesyłki zgłoszone przez Klienta jako nieotrzymane na czas, będą
reklamowane przez Sklep bezpośrednio u firmy kurierskiej.
10.Zwroty pieniędzy dla Klientów będą wykonywane na konto bankowe w
ciągu 7 dni.
11,Sklep nie ponosi odpowiedzialności za "zgubienie" przesyłki niezarejestrowanej np. list priorytetowy
 
§6. Zwroty
 
1.Towary kupione w Sklepie Klient może zwrócić bez podania przyczyny w
ciągu 14 dni od daty odebrania przesyłki (zgodnie z Ustawą o ochronie
niektórych praw konsumentów Dz. U. Nr 22, poz. 271 z dnia 31 marca 2000
r.).
2.Zwrot należy dokonać na adres Sklepu:
IdeaPrints
Kaczyna 48
34-123
Chocznia
3.Zwracane produkty nie mogą być zniszczone oraz nosić śladów używania.
4.Do przesyłki zwrotnej należy załączyć rachunek otrzymany wraz z
produktem z dopisanym numerem konta bankowego, na który Sklep ma
dokonać zwrotu pieniędzy. Pieniądze zostaną zwrócone na konto bankowe w
ciągu 7 dni od momentu otrzymania przesyłki.
5.Sklep nie przyjmuje przesyłek pobraniowych.
6.Zgodnie z Art. 10, ustęp 3 ustawy o ochronie niektórych praw konsumentów
oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny,
zwrotowi nie podlegają produkty zakupione na zamówienie.
 
§7. Prywatność
 
1.Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na umieszczenie
swoich danych osobowych w bazie ideaprints.pl oraz na ich przetwarzanie dla
celów realizacji umowy.
2.Dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r.
o ochronie danych osobowych (t.j. Dz.U. Nr 101 z 2002 r., poz. 926 z późn.
zm.) w sposób uniemożliwiający dostęp do nich osób trzecich.
3.Klient Sklepu maja prawo wglądu do swoich danych osobowych,
poprawiania ich oraz usunięcia.
 
§8. Postanowienia końcowe
 
1.Klient zobowiązany jest do zapoznania się z treścią niniejszego regulaminu i
jest związany z jego postanowieniami w chwili dokonywania zamówienia.
2.Sklep nie ponosi odpowiedzialności za transakcje dokonane przez osoby
trzecie, które uzyskały dostęp do konta Klienta w wyniku niedochowania zasad
ostrożności przez Klienta.
3.Umowa sprzedaży towarów zawierana jest zgodnie z prawem polskim.
4.Sądem właściwym dla rozpatrywania sporów wynikających z umowy
sprzedaży jest sąd właściwy dla siedziby pozwanego lub sąd właściwy dla
miejsca wykonania umowy.
5.W sprawach nieuregulowanych w niniejszym regulaminie zastosowanie mają
przepisy kodeksu cywilnego.
Oprogramowanie sklepu internetowego Sellingo.pl